Ana Kategori

Kendi Yağlarınızdan Elde Edilen Kök Hücreler ile Yüz Gençleştirme

Kendi Yağlarınızdan Elde Edilen Kök Hücreler ile Yüz Gençleştirme

Kök hücre ile yüz gençleştirme tedavisi yaşlanma sürecini geriye çevirme amacıyla yüz cildinde yenilenme ve gençleşmenin sağlanması için uygulanıyor. Kendi yağ dokumuzdan elde edilen kök hücre ile yüz ve cilt gençleştirme tedavisi ile kök hücreler yıpranmış yüz cildine enjekte edilerek yüz cildinde yenileşme ve gençleşme sağlanması mümkün.

Bu yöntemde kişinin göbek çevresi cilt altı yağ dokusundan özel bir işlemle alınan yağ dokusunun laboratuvar şartlarında özel tıbbi işlemlerle ayrıştırılması ile elde edilen canlı kök hücrelerin hiç bekletilmeden, saklanmadan, tekrar üretilmeden, derhal aktive edilerek kişinin yüz cildine enjeksiyonu ile tedavi uygulanıyor.

Konu ile ilgili olarak kök hücre tedavisi konusunda çalışmaları ile tanın Dr. Yüksel Büküşoğlu bilgiler verdi: “Yaşla birlikte cildimizi gergin, canlı ve elastik tutan elastin ve kolajen lifler bozulmaya başlar. Yüz cilt tabakasında, yaşlanmadan dolayı zamanla hasar görmüş elastin lifleri karışık, bozulmuş ve işlevsiz birikintiler şeklinde bulunmaktadır.

Kök hücre ile yüz ve cilt gençleştirme tedavisi ile ciltte zarar görmüş elastin lifler ağı değiştirilerek yerine yeni, sağlıklı ve hasarsız yeni dokular koyulmasını sağlamaktadır. Kök hücre ile cilt gençleştirme tedavisi uygulanan alanlarda cildin esnek elastin ağında yaşlanma nedeni ile oluşan hasarın kapsamlı ve etkili bir şekilde tersine çevrilebiliyor. Kök hücre ile tedavi edilen cilt dokusunda yeni ve tamamen organize elastin lif demetleri oluştuğu, yenileşme ve gençleşme sağlandığı görülebilmektedir. Mikroskop altında cilt dokusunda yapılan histolojik ve yapısal analizler kök hücre cilt gençleştirme tedavisinin genel cilt yapısında belirgin iyileşmeler sağladığını göstermektedir.Kök hücre ile yüz ve cilt gençleştirme tedavisi ile bu yaşlanmış elastin lifleri normal, sağlıklı ve gençleşmiş bir elastin lif ağı ile değiştirilmektedir. Bu değişikliklere, yaşlanmış hasar görmüş elastin liflerinin emilmesi ve yeni elastin liflerinin geliştirilmesi ile ilgili süreçler eşlik etmektedir.”

Dr. Yüksel Büküşoğlu : ”Bilimsel çalışmalar, kendi yağ dokumuzdan elde edilen kök hücrelerin cilt onarımı, gençleşip, yenilenmesini sağlayan birçok hücresel ve moleküler yolun her birini tetikleyerek olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Kişinin kendi yağ dokusundan elde edilen kök hücrelerin cilt dokusunun yenilenmesinde yaşlanmayı önleyici etki sağladığı bilimsel olarak kanıtlanmış bulunuyor. “ diye belirtti.

 

Diğer Makaleler